Privacy charter

Privacy charter van Legal Learning Company BV

Legal Learning Company BV baat o.a. een juridische nieuwslijn uit onder de commerciële naam “Lexalert”.

Wil je weten hoe we binnen Lexalert zorg dragen voor je gegevens? Lees dan deze gedragscode. We leggen in detail uit wat we doen om je privacy te beschermen, hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit charter. ​

Toepassing

Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door Lexalert. Lees dit privacy charter om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door Lexalert.

1. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je contactgegevens zoals je adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, ...

Ook gegevens die we verkrijgen via derden of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij. Voor zover je dit zelf hebt meegedeeld, verzamelen we ook gegevens met betrekking tot je interesses, beroep, leeftijd, ... Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën kunnen we gegevens over je verzamelen.

Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …) alsook van de vennoten en/of van de partners in de zaak. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoetkomen, worden eveneens bijgehouden. Om actief nieuwe b2b-klanten te kunnen werven, verzamelen we ook gegevens via externe kanalen zoals adressenbeheerders. Met deze potentiële B2B-klanten nemen we vervolgens contact op. Daarna krijgen zij de mogelijkheid om hun gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te laten gebruiken.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de door Lexalert georganiseerde activiteiten of vereist zijn door wettelijke of reglementaire bepalingen.

We maken gebruik van zowel functionele als niet-functionele cookies. De functionele cookies laten toe in te loggen op de webshop, een shopping cart te vullen, … en zijn vereist voor de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van de gerechtvaardigde belangen. We gebruiken twee types niet-functionele cookies. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het je mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Voor beide diensten doen we beroep op een derde partij en de gegevens worden enkel op geanonimiseerde basis bijgehouden.

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we je bijvoorbeeld een digitale factuur doorsturen, een aanwezigheidsattest afleveren of een pakket naar het juiste adres versturen.

In de tweede plaats worden je gegevens gebruikt om onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde te behartigen. Op die manier kunnen we bedrijfsgegevens in de KBO controleren, fraude op onze website en webshop vermijden, een rechtsvordering instellen,…

In de derde plaats worden je gegevens gebruikt op basis van toestemming. Om je uit te nodigen voor online seminaries, te informeren over promoties, voor direct marketing of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we je veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen.

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen, door dit in je persoonlijke instellingen aan te geven of door onze klantendienst te contacteren. Je kan dit ook doen door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink. Je zal alleen elektronische direct marketing-communicaties ontvangen als je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties.

Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat bepaalde producten niet of minder worden verkocht, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Via een marktonderzoek of consumententesten kunnen we bijvoorbeeld trachten dit product te verbeteren.

Indien we zien dat een website of een bepaalde pagina daarvan een dalend aantal bezoekers kent, kunnen we nagaan waaraan dit ligt. Vervolgens kunnen we die website bijsturen en verbeteren zodat jij als klant gemakkelijker toegang krijgt tot de informatie die je zoekt. 

3. Beheer van de gegevensdatabanken

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de Legal Learning Company BV, Bergensesteenweg 709a, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (België). Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot Lexalert. Binnen Lexalert zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

4. Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van Lexalert. We beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Voor bepaalde taken (bijv. incasso van onbetaalde facturen of het reageren op feedback of vragen na een betalend seminarie) doen we wel een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen of kennis niet voor hebben. We zien er altijd op toe dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Een uitzondering hierop zijn de gratis seminaries (bijv. legaltech seminaries) die we organiseren. Voor deze seminaries kunnen de gegevens van de deelnemers worden verkocht aan de sprekers en krijgen de sprekers de mogelijkheid deze op eigen initiatief te gebruiken. 

5. Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

Wanneer je klant wordt van Lexalert bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens. Om dit recht uit te oefenen, dien je een duidelijk verzoek te richten aan de klantendienst van Lexalert waarin helder staat wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Lexalert zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online profiel op de websites en apps van Lexalert.

Laatst bijgewerkt op 01.11.2020