Frequently Asked Questions

Aanwezigheidsattest

Per inschrijving wordt 1 aanwezigheidsattest opgemaakt. Bij inschrijving geeft de deelnemer aan voor welke beroepsorganisatie hij een aanwezigheidsattest wenst.

LIVE-UITZENDING VAN SEMINARIE

Bij een live seminarie dient te deelnemer:

 • onder eigen naam in te loggen voor aanvang van het seminarie en ingelogd te blijven tot het einde;
 • te antwoorden op alle aanwezigheidspeilingen die in de loop van het seminarie plaatsvinden;
 • alle programma's en randapparatuur die kunnen interfereren met het seminarie uit te schakelen.

ON-DEMAND SEMINARIE (OPNAME)

Bij een on demand seminarie dient de deelnemer te voldoen aan de voorwaarden die tijdens de inleiding van het seminarie worden gesteld. Dat kan gaan van het noteren van codes die vervolgens aan de organisator moeten bezorgd worden tot het reageren op interactieve aanwezigheidspeilingen of elke andere voorwaarde die tijdens de inleiding wordt meegedeeld.

De deelnemer ontvangt het aanwezigheidsattest per e-mail.

Opgelet: voor bepaalde beroepsfederaties kunnen geen attesten worden uitgeschreven voor het volgen van on-demand seminaries. Dit is op dit moment het geval voor OVB, NKN en FSMA.

De accountant en/of de belastingconsulent aangesloten bij het IAB zal overeenkomstig de norm permanente vorming volgende verhoudingen in acht nemen:

 • de deelname aan seminaries, studiedagen en opleidingscycli georganiseerd door IAB, IBR of BIBF of een vormingsoperator maken minstens 60 % uit van het aantal te volgen uren opleiding (min. 20u per jaar en 120u op driejaarlijkse basis). De activiteiten als docent komen in aanmerking a rato van één uur permanente vorming per gegeven les- of vormingsuur.
 • vormingen op afstand maken niet meer dan 40 % uit van het aantal te volgen uren opleiding (min. 20u per jaar en 120u op driejaarlijkse basis).

Lexalert is door het IAB erkend als e-vormingsoperator met als erkenningsnummer E0023/2016-09.

De algemene richtlijn inzake permanente vorming van het BIBF stelt:

"Vormingsactiviteiten  die  niet  georganiseerd  worden  door  de  bovenvermelde klassieke   opleidingsverstrekkers   maar   die   niettemin bijdragen   tot   de bijscholing  van  de  erkende  BIBF  leden  en  stagiairs, kunnen  eveneens, en voor in totaal maximaal 20 % van het totaal aantal vormingsuren per jaar in aanmerking komen in het kader van de vormingsplicht. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan volgende vormingsactiviteiten:
...

- het volgen van vormingen via het internet of via CD rom (e- learning) op voorwaarde dat deze voldoende betrouwbare controlemechanismen bevatten, met name betreffende de zekerheid dat de aangeboden leerstof integraal gevolgd werd, alvorens er enig attest wordt uitgereikt, hetzij rechtstreeks door het betrokken programma, hetzij via een opleidingsverstrekker. De opleidingsverstrekker die dergelijke vorming wenst te laten erkennen dient dit voorafgaandelijk aan de Raad voor te leggen. Het aantal uren dat in aanmerking wordt genomen is gelijk aan het aantal effectief gevolgde en controleerbare uren via deze vormingsmethode."

De juridische nieuwslijn Lexalert is erkend door volgende beroepsorganisaties:

 • Orde van Vlaamse Balies (OVB)
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ)
 • Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB)
 • Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
 • Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
 • Nationale Kamer van Notarissen (NKN)*
 • Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - Bank- en Beleggingsdiensten (FSMA)*
 • Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO)

Momenteel wordt de erkenning aangevraagd voor de Orde van Architecten (OvArch) en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGDW).

(*) Voor deze beroepsorganisaties kunnen enkel attesten worden afgeleverd voor live seminaries.

Facturatie

De factuur wordt onmiddellijk na uw inschrijving automatisch aangemaakt op basis van de door u verstrekte gegevens, en wordt u automatisch via e-mail toegestuurd. Het is dus belangrijk de correcte facturatiegegevens in te vullen bij het aanmaken van uw profiel (vergeet ook uw BTW-nummer niet!) indien u BTW-plichtig bent.

Indien u een factuur op papier wenst, stuurt u een e-mail aan invoicing [at] lexalert.be.

Wie inschrijft op onze gratis juridische nieuwslijn krijgt een waardebon t.w.v. 100 EUR (excl. BTW) toegestuurd om kennis te maken met onze online seminaries.

Zo'n waardebon is:

 • persoonlijk: mag enkel gebruikt worden door de persoon die inschreef op de nieuwsbrief - bijkomende inschrijvingen van dezelfde persoon op een ander mailadres geven geen recht op een nieuwe waardebon
 • eenmalig: elke persoon heeft recht op 1 kennismakingswaardebon
 • niet overdraagbaar: de waardebon kan niet worden doorgegeven aan iemand anders (collega, familie, vriend(in) of kennis)

U gebruikt de waardebon door de promotiecode in te vullen op het bestelformulier voor het seminarie van uw keuze.

Wie twee weken voor de aanvang van het seminarie inschrijft én betaalt geniet van een vroegboekkorting van ongeveer 10%.

Deze wordt automatisch op uw factuur toegepast wanneer u aan de voorwaarden voldoet.

Betalingen via de KMO-portefeuille nemen meer tijd in beslag. Hier volstaat het dat u na inschrijving een aanvraag tot subsidiëring doet via de KMO-portefeuille en de BTW op de factuur aan ons doorstort.

Indien uw onderneming met een PO nummer werkt, kan u dit bij inschrijving voor het seminarie opnemen op het inschrijvingsformulier.

Lexalert zorgt ervoor dat uw PO-nummer op de factuur verschijnt.

Lexalert is erkend door de KMO-portefeuille met erkenningsnummer DV.O211904.

U kan onze opleidingen betalen via de KMO-portefeuille. In de praktijk geniet u zo 30% tot 40% korting, afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Hoeveel subsidie krijg ik?

Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt  40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen; voor hen bedraagt het steunpercentage 30%.

 

opleiding

advies

Kleine ondernemingen

steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro

Middelgrote ondernemingen

steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro

 

Ben ik een kleine of middelgrote onderneming?

Dit wordt bepaald bij uw eerste subsidieaanvraag via de vernieuwde KMO-portefeuille (per 01.04.2016).

 

Werknemers

Omzet

 

Balanstotaal

Kleine ondernemingen

< 50 VTE

<= 10.000.000 euro

of

<= 10.000.000 euro

Middelgrote ondernemingen

< 250 VTE

<= 50.000.000 euro

of

<= 43.000.000 euro

 

Praktisch - stap voor stap

Per bestelling/factuur doet u 1 aanvraag. Indien uw factuurbedrag 121 EUR (incl. BTW) bedraagt, dan:

 1. bedraagt het projectbedrag 100 EUR (factuurbedrag excl. BTW)
 2. stort u uw eigen aandeel van 60 EUR of 70 EUR in de KMO-portefeuille (u krijgt hiertoe een betalingsuitnodiging van hen)
 3. betaalt u de BTW rechtstreeks aan Lexalert
 4. past de Vlaamse overheid 40 of 30 EUR bij, afhankelijk van de grootte van uw onderneming
 5. geeft u opdracht tot doorstorting van het volledige projectbedrag aan Lexalert

Online seminaries

Een online seminarie is een infosessie die via internet gegeven wordt.

Er bestaan twee types online seminaries: live en on demand seminaries.

Een live seminarie wordt op een bepaalde dag en op een bepaald uur gegeven.

Een on demand seminarie is een opname van een live seminarie. Dat kan op elke moment bekeken worden.

U volgt het online seminarie op kantoor via uw computer.

Daarbij ziet u zijn powerpointpresentatie op uw scherm en hoort u de stem van de presentator ofwel via de boxen van uw computer (VOIP - gratis) ofwel via uw telefoon (inbellen naar een lokaal nummer - lokaal tarief).

Live seminarie

Bij inschrijving krijgt u een bevestigingse-mail met volgende informatie:

 • een link waarmee u zal kunnen inloggen op het seminarie;
 • een automatische agendering in uw Outlook-agenda; en
 • een telefoonnummer en toegangscode voor het geval u telefonisch wenst in te bellen.

Het is mogelijk vragen te stellen. Dit kan schriftelijk (via een chatfunctie) of mondeling (via uw microfoon of uw telefoon).

Een live seminarie - Hoe verloopt het?

Om aanspraak te kunnen maken op een aanwezigheidsattest dient u:

 • in te loggen voor aanvang van het seminarie en ingelogd te blijven tot het einde;
 • uw aanwezigheid te bevestigen tijdens het seminarie wanneer daarom gevraagd wordt (1 of meerdere keren);
 • alle randapparatuur uit te schakelen.

Wie door omstandigheden verhinderd is het seminarie live mee te volgen, krijgt een opname toegestuurd die hij op elk moment "on demand" kan bekijken (tot 2 maanden na datum van het online seminarie). Leden van het BIBF en IAB kunnen bovendien een aanwezigheidsattest krijgen voor het volgen van een on demand seminarie.

Twee uur voor de aanvang van het online seminarie ontvangt u een e-mail met de syllabus. Deze wordt tijdens het seminarie nogmaals doorgestuurd.

U kan het seminarie via een LCD-projector te projecteren. Zo kan u het met meerdere personen tegelijk volgen.

On demand seminarie

Indien u het live seminarie miste kan u later het on demand seminarie bekijken. Dit is een opname van het live seminarie die online geplaatst wordt.

Bij inschrijving heeft u de keuze. Ofwel volgt u het seminarie onmiddellijk ofwel bekijkt u het op een later moment.

Op het bedieningspaneel van een on demand seminarie heeft u een pauzeknop en een knop om het scherm te vergroten. Het is echter niet mogelijk voor- of achteruit te scrollen.

Wie een on demand seminarie bekijkt, kan een aanwezigheidsattest voor BIBF of IAB aanvragen. Daartoe worden tijdens het seminarie drie codes van drie cijfers getoond. U noteert deze codes en stuurt deze na het seminarie door via een formulier. Wij sturen u een aanwezigheidsattest toe.

U ontvangt de factuur na inschrijving voor het online seminarie per e-mail.

Het is mogelijk uw inschrijving voor een live seminarie te annuleren tot drie dagen voor de uitzending van het seminarie.

Daartoe stuurt u een e-mail aan info [at] lexalert.be (subject: Annulatie%20inschrijving%20online%20seminarie) .

Inschrijvingen voor on-demand seminaries kunnen NIET geannuleerd worden aangezien de levering onmiddellijk en automatisch gebeurt.

Live seminaries

Voor de online seminaries gebruiken wij GoToWebinar als platform.

In de praktijk zijn alle computers geschikt om een seminiarie van GoToWebinar te volgen.

Voor de volledigheid vindt u hier de system requirements van GoToWebinar.

Wie in een sterk beveiligde omgeving werkt (banken, verzekeringsmaatschappijen,...) heeft soms wel problemen om in te loggen op een seminarie.

In dat geval raden wij aan op voorhand aan uw IT-dienst mee te delen dat u een seminarie via GoToWebinar zal volgen en te vragen het programma te installeren.

Het is mogelijk onze live seminaries te volgen via smartphone of tablet.

Daartoe dient u de gratis GoToWebinar-app te downloaden.

Deze app is beschikbaar voor Android, iOS en Windows.

 

Twee uur voor de aanvang van het online seminarie ontvangt u een e-mail met de syllabus.

Daarnaast wordt ook tijdens het seminarie een link meegedeeld aan de deelnemers. Via deze link kunt u de syllabus downloaden.

De syllabus bevat de powerpointpresentatie van de spreker, alsook eventuele andere documenten die de spreker mee wil geven (vb: rechtspraak, wetgeving, artikels,...).

Van elk seminarie wordt een opname gemaakt.

Deze wordt gewoonlijk binnen de 3 werkdagen na het einde van het seminarie verstuurd naar de deelnemers die zich inschreven maar verhinderd waren live deel te nemen aan het seminarie.

De opname blijft gedurende minstens twee maanden online beschikbaar.

On demand seminaries

Een on demand seminarie is een opname van een live seminarie, die een tweetal dagen na het live seminarie online geplaatst wordt. U ziet daarbij de slides van de spreker en hoort zijn/haar stem.

Wie ingeschreven was voor een live seminarie maar niet aanwezig was, ontvangt automatisch de link. On-demand seminaries kunnen ook los aangekocht worden.

De syllabus kan u downloaden via links onder het filmpje van het on demand seminarie.

Op het bedieningspaneel van een on demand seminarie heeft u een pauzeknop en een knop om het scherm te vergroten. Het is echter niet mogelijk voor- of achteruit te scrollen.

Wie een on demand seminarie bekijkt, kan een aanwezigheidsattest voor BIBF of IAB aanvragen. Daartoe worden tijdens het seminarie drie codes van drie cijfers getoond. U noteert deze codes en stuurt deze na het seminarie door via een formulier dat u onder de opname van het seminarie vindt. Wij sturen u een aanwezigheidsattest toe.

Uw factuur ontvangt u automatisch, onmiddellijk na inschrijving, per e-mail.

Syllabus

Bij een live seminarie ontvangt u de syllabus twee uur voor aanvang van het seminarie.

Tijdens het seminarie wordt er een link uitgestuurd die u toelaat de syllabus direct te downloaden.

Ter gelegenheid van een on demand seminarie kan u de syllabus downloaden op het moment dat u de opname bekijkt.